Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1517/18/2401-80542-400844
Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary v dražební místnosti
Datum a čas: 14.2.2018 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby 14.02.2018 od 09:00 hod. do zahájení dražby 10:00 hod.
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 000 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č. j.: 690056/17/2401-80542-400844 ze dne 27. 06. 2017 nařizuje dražbu nemovité věci. Označení a popis dražené nemovité věci: List vlastnictví: 5362 Katastrální území: 663433 Karlovy Vary Č. jednotky 1295/11, jiný nebytový prostor, podíl na společných částech domu a pozemku 6403/72472 Vymezeno v: budova Karlovy Vary, č. p. 1295, byt. dům, LV 1922 na parcele 2599/1, LV 1922 Parcela 2599/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308m2 označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: Budova č. p. 1295, ulice Vítězná 20/1295, 360 01 Karlovy Vary, ve které je jiný nebytový prostor číslo 1295/11, se nachází na okraji správního centra města při průtahové komunikaci se silným silničním provozem směrem z města na Prahu a Kyselku. U budovy není možné parkovat. Parkování je možné za úplatu na parkovacích plochách v okolí a též za úplatu na parkovací ploše u nákupního centra. Naproti budově č. p. 1295 je zastávka městské hromadné dopravy. Přístup do nebytového prostoru je tak limitován ochotou zákazníků využít hromadnou dopravu, nebo používat placené parkovací plochy. Využitelnost je také dána takovým sortimentem zboží, který nenabízí blízké nákupní centrum. Bytový dům č. p. 1295 je koncová řadová atypická stavba z roku 1923. Budova má vstup do bytové části v 1.NP, a to přes oplocený dvůr. Nebytová část - prodejny v 1.NP mají vlastní vstupy přímo z Vítězné ulice. Budova má kromě plynu také přípojky na inženýrské sítě. Vytápění je dálkové, v budově je vlastní výměník. Bytový dům je dobře udržovaná stavba včetně volných ploch kolem budovy. Byla provedena výměna střešní krytiny. Po opravě je fasáda, v budově je nový výtah a byly vyměněny rozvody vody. Společné prostory v bytové části domu jsou udržované. Jiný nebytový prostor číslo 1295/11 se skládá ze dvou samostatných částí a má též dva samostatné vchody. V jedné části je prodejna s kanceláří a bylo zde dodatečně vybudováno sociální zázemí (WC s umyvadlem). Ve druhé části je pouze jedna místnost bez vybavení. Oba prostory mají ústřední vytápění. Jsou zde původní kovové výkladce. V době prohlídky nebyly prostory užívané. Započítaná podlahová plocha nebytového prostoru je 64,03 m2. Kladná stránka oceňovaného nemovitého majetku je možnost propojení všech místností v jeden obchodní prostor. Záporné stránky oceňovaného nemovitého majetku jsou, že o lokalitu je menší zájmem o pronájem obchodních ploch, je též otázka zda na jednotce 1295/11 neváznou další nezjištěné nesplněné finanční závazky. Vůči fondu oprav bytového domu, k datu ocenění zde tento dluh byl ve výši cca 40 000,00 Kč. S ohledem na stávající původní vybavení je též předpoklad dalších nákladů na vybavení odpovídající současnému standardu obchodních ploch.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
5 600 Kč
Termín konání: 21.2.2018 od 13:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech
86 667 Kč
Termín konání: 21.3.2018 od 10:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech
1 066 667 Kč
Termín konání: 18.4.2018 od 9:30 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech
18 000 Kč
Termín konání: 16.5.2018 od 10:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech

 
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  120
ne  95
nevím, co to je  33

Hlasovalo 248 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz