Řízení letového provozu ČR dosáhlo i přes snížení cen rekordního obratu

Řízení letového provozu ČR dosáhlo i přes snížení cen rekordního obratu

20.04.2018

ÚKZÚZ zahájil plošný monitoring zavíječe zimostrázového v České republice

ÚKZÚZ zahájil plošný monitoring zavíječe zimostrázového v České republice

20.04.2018

Na zmírnění geologických rizik poputuje 800 tisíc EUR

Na zmírnění geologických rizik poputuje 800 tisíc EUR

20.04.2018